×

Media

Solar Energy Experts

1399/09/10

تولید انرژی الکتریکی توسط پرده

استارتاپ آلمانی سانکرتین راه حلی برای تولید برق از پرده را توسعه داده است. 

به کمک یک سیستم سایه بان ابتکاری تولید استارتاپ آلمانی سانکرتین، برق از نور خورشید تولید شده و در اختیار مصرف کننده قرار می‎گیرد. این شرکت پرده‎ای با ظاهر معمولی ارائه می‎کند که از عناصر فتوولتاییک قابل انعطاف و نیمه شفاف ساخته شده است. نیمه شفاف بودن آن به روشن بودن اتاق کمک کرده و حتی در هنگامی که پرده کامل کشیده شده باشد نیز نیازی به نور مصنوعی در اتاق نخواهد بود. همچنین این پرده در رنگ‎های آبی، سبز، قرمز و خاکستری به بازار عرضه شده‎اند.