×

خدمات

Solar Energy Experts

نگهداری

شرکت شیدسان با عقد قراردادهای طولانی مدت نسبت به انجام بازدیدهای دوره ای جهت بالا بردن بازده و طول عمر نیروگاه ها اقدام می نماید.

تامین تجهیزات

 خدمات تأمین تجهیزات پروژه از طریق ساخت و یا واردات مستقیم از شرکت های معتبر جهانی انجام می پذیرد. 

طراحی و اجرا

طراحی نیروگاه های خورشیدی بر اساس اصول فنی و استانداردهای روز دنیا، و توسط کارشناسان متخصص و مجرب شرکت صورت می گیرد. همچنین، اجراء این نیروگاه ها از آماده سازی زمین تا مرحله تزریق به شبکه، توسط تیم آموزش دیده زیر نظر کارشناسان متخصص این شرکت صورت می پذیرد.

سرمایه گذاری

امکان مشارکت در سرمایه گذاری اولیه احداث نیروگاه های خورشیدی از خدمات شرکت شیدسان است. 

مشاوره

اولین بخش از خدمات شرکت شیدسان راد، مشاوره در هر یک از مراحل سرمایه گذاری، گرفتن مجوزها، انتخاب محل نصب، طراحی و تامین تجهیزات است.