×

پروژه ها

انرژی خورشیدی

دانشگاه فن آفرینی 120 کیلووات

مکان : اصفهان
زمان : شهریور 1397

نیروگاه خورشیدی 120 کیلوواتی شرکت فن آفرینی، واقع در استان اصفهان است. این پروژه متشکل از 426 عدد پنل 325 واتی محصول شرکت QCells کره جنوبی و اینورترهای متصل به شبکه محصول شرکت SMA آلمان است. قرارداد طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی مجموعه بر عهده شرکت شیدسان راد بوده است. این نیروگاه با تولید سالانه معادل 230 مگاوات ساعت، انرژی مصرفی مورد نیاز بیش از 95 خانوار را در طول شبانه روز تأمین می کند.

پروژه های مشابه

مجموعه فدک 330 کیلووات

همدان

انجمن آلزایمر 20 کیلووات

تهران

گلخانه مامونیه 100 کیلووات

اراک

مهندسین مشاور سازه 20 کیلووات

تهران

دانشگاه فن آفرینی 120 کیلووات

اصفهان

دوسران (2) 105 کیلووات

زنجان

توزیع برق اراک 20 کیلووات

اراک

شهریار 100 کیلووات

شهریار

دوسران (1) 100 کیلووات

زنجان

ابهر 100 کیلووات

زنجان

دامغان 90 کیلووات

سمنان

پاک نیرو 100 کیلووات

اصفهان

دانشگاه اصفهان 100 کیلووات

اصفهان

زنجان 50 کیلووات

زنجان

برسو 15 کیلووات

تهران