×

پروژه ها

انرژی خورشیدی

اسفندقه 10 مگاوات

مکان : کرمان
زمان : بهمن 1400

نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی شرکت مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان، واقع در استان کرمان است. تامین پنل‎های خورشیدی شرکت Longi Solar با توان 455 وات بر عهده شرکت شیدسان بوده است.

پروژه های مشابه

انرژی پاک بنا 1 مگاوات

قم

اردکان 3 مگاوات

یزد

صنایع شیمیایی ایران 1 مگاوات

اصفهان

زاگرس 5 مگاوات

کرمانشاه

صنایع شیمیایی ایران 2 مگاوات

اصفهان

محلات 10 مگاوات

مرکزی

اسفندقه 10 مگاوات

کرمان