×

پروژه ها

انرژی خورشیدی

صنایع شیمیایی ایران 1 مگاوات

مکان : اصفهان
زمان : آذر 1400

نیروگاه خورشیدی 1 مگاواتی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، واقع در استان اصفهان است. قرارداد تامین و نصب سازه خورشیدی و نصب پنل‎های خورشیدی مجموعه بر عهده شرکت شیدسان راد بوده است. 

پروژه های مشابه

انرژی پاک بنا 1 مگاوات

قم

اردکان 3 مگاوات

یزد

صنایع شیمیایی ایران 1 مگاوات

اصفهان

زاگرس 5 مگاوات

کرمانشاه

صنایع شیمیایی ایران 2 مگاوات

اصفهان

محلات 10 مگاوات

مرکزی

اسفندقه 10 مگاوات

کرمان