×

پروژه ها

انرژی خورشیدی

محلات 10 مگاوات

مکان : مرکزی
زمان : آبان 1401

نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی شرکت تامین انرژی مانا، واقع در شهر محلات استان اصفهان است. تامین و نصب سازه و نصب پنل‎های خورشیدی مجموعه بر عهده شرکت شیدسان راد بوده است. 

پروژه های مشابه

انرژی پاک بنا 1 مگاوات

قم

اردکان 3 مگاوات

یزد

صنایع شیمیایی ایران 1 مگاوات

اصفهان

زاگرس 5 مگاوات

کرمانشاه

صنایع شیمیایی ایران 2 مگاوات

اصفهان

محلات 10 مگاوات

مرکزی

اسفندقه 10 مگاوات

کرمان